دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

اسناد تاریخی ایل قشقایی
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی: فرخ بی بی ،ملک منصورخان قشقایی ،اسناد تاریخی ایل قشقایی

در یکی از نوشته های پیشین در مورد انتشار اسناد تاریخی ایل قشقایی که نزد خانواده های ایلخان قشقایی است مطالبی نوشتم. در همین راستا به مطلبی در کتاب قشقایی های ایران نوشته لویز بک برخوردم که نوشته است: در پشت برگ یکی از اسناد ملکی مربوط به خانواده ایلخان درزمان کریم خان زند نوشته شده است« که این زمین ها قرن هاست که به خانواده قشقایی تعلق دارد» بر اساس مصاحبه با مرحوم ملک منصورخان این اسناد در نزد فرخ بی بی، خواهرشان می باشد( ص 49 زیر نویس شماره 15) بنا بر این از فرخ بی بی و خانواده ایشان درخواست می شود که این اسناد را برای ثبت در تاریخ منتشر کنند.