دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

» سر زمین هایی به نام قشقا در جغرافیای جهان :: ۱۳٩٦/٢/٢٥
» شاعری که به فارسی و ترکی اشعار زیبایی دارد :: ۱۳٩٦/۱/۱۱
» قشقایی ها در دوران نادرشاه افشار :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٠
» نامه دختر مهاجری به پدرش :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» برگی از تاریخ ایل بزرگ قشقایی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» برگ هایی از خاطرات امیر عباس هویدا نخست وزیر دوره شاهنشاهی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» طرح اختلاف قوام الملک و صولت الدوله قشقایی در مجلس اول :: ۱۳٩٥/٩/۱٠
» اقدامات محمد کریم خان کشکولی در اختلافات صولت الدوله و برادرانش :: ۱۳٩٥/٩/٩
» شیوه تدریس در مکتب خانه ها :: ۱۳٩٥/۸/۱۱
» مدیریت به سبک چینی :: ۱۳٩٥/٧/٢٩
» برگی از کارنامه سران و نمایندگان ایل قشقایی در مجلس شورای ملی ایران :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» پژوهشی برای شناخت تاریخ باستانی قوم قشقایی :: ۱۳٩٥/٧/٥
» دستگیری حسین خان دره شوری و سردار اسعد بختیاری :: ۱۳٩٥/٦/٢٥
» به مناسبت طرح قراردادهای نفت در ایران :: ۱۳٩٥/٦/۱٠
» درس هایی از شاهنامه :: ۱۳٩٥/٦/۱٠
» دفاع سید ضیاء از کودتای 3 اسفند :: ۱۳٩٥/٤/٢۳
» سکولاریسم چیست و چگونه پدید آمد؟؟ :: ۱۳٩٥/۳/٢٧
» حکومت های ایران پیش از هخامنشایان :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» نقش سید ضیاءالدین طباطبائی در جامعه سیاسی ایران :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» برگ هایی از تاریخ باستانی قوم قشقایی :: ۱۳٩٤/٩/۳
» سرزمین قشقا در دوره باستانی در کنار دریای سیاه :: ۱۳٩٤/۸/٧
» مروری بر تاریخ شناسنامه در ایران :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» زندگی فرو دستان قشقایی :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» صولت الدوله و فتح تهران در دوران مشروطه :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» زندگی در ایل- حقیقتی دردآور :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» نقش خسرو قشقایی در راه اندازی قیام سی تیرماه :: ۱۳٩٤/٥/٩
» گفت‌وگو با پروین بهمنی پژوهشگر موسیقی قشقایی: موسیقی نواحی از فرهنگ ایران مرزبان :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» ایل بیگی قشقایی در دوران کریم خان زند :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» عشایر در دوره نظامیان رضا شاه :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» برگی از تاریخ ایل قشقایی سال 1278ش :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» صولت الدوله و قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» پیشینه‌ی زبان قشقایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی - مرتضی قلی خان ایل بیگی 4 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی - مرتضی قلی خان ایل بیگی 3 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی مرتضی قلی خان -2 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی مرتضی قلی خان :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» قرار داد معروف به کنسرسیوم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» برگهایی از تاریخ ایل قشقایی :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» سندی تاریخی در مورد قوم قشقا و تامقای آن :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» علامت پرچم (تامقای) قوم قشقایی :: ۱۳٩۳/٩/٦
» افسانه‌هایی که ایرانی‌ها از استالین ساختند :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» آزادی مصدق از زندان رضا شاه چگونه صورت گرفت؟ :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» سید ابراهیم ضیاء،)ضیاء الواعظین ( نماینده ایل }قشقایی{ در مجلس که بود؟ :: ۱۳٩۳/۸/٦
» مرد قلم بدست و روشنفکری که صاحب روزنامه ای بود :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» آمار واقعی شهدای جنگ؛ ۱۹۰ یا ۲۲۰ هزار نفر؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» سهم سه درصدی از قرارداد نفت در سرزمین قشقایی برای ایلخان صولت الدوله؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» قشقایی ها که بودند؟؟؟ بخش سوم :: ۱۳٩۳/٤/٧
» قشقایی ها که بودند ؟ بخش دوم - ?Who were the Kashka :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» قشقایی ها که بودند؟ WHO WERE THE KAŠKA -1 :: ۱۳٩۳/٢/۸
» تاریخ قشقایی باستانی توهم است یا واقعیت؟ :: ۱۳٩۳/٢/۸
» اسناد تاریخی ایل قشقایی :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» چرا دولت در صدد از بین بردن زندگی عشایری است؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» نام ایلخانان و ایل بیگی های قشقایی تا دوره مشروطیت :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» نگاهی به اسناد تاریخی قوم قشقاییی در آسیای صعیر - 1 :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» انتظاری که از نوشته های ملک منصورخان قشقایی می رود :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» قلمرو ییلاق و قشلاق ایل بزرگ قشقائی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» داستان دشتی در کتاب بخاری من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» زبان ترکی در روزگار شاهان صفویان :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» نامه هایی از دکتر مصدق به خانواده قشقایی :: ۱۳٩٢/٩/٩
» ساخت جاده تهران - شمال ایران :: ۱۳٩٢/٩/۳
» برگ سیاهی از تاریخ اسکان عشایر در دوران رضاشاه :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» خانزاده کمونیست قشقایی و سفرش به کشور چین :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از جنگ جهانی دوم :: ۱۳٩٢/۸/٤
» مروری بر خاستگاه اولیه ترکان -2 :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» مروری بر خاستگاه اولیه ترکان - 1 :: ۱۳٩٢/٧/٥
» آشنایی با یک پژوهشگر برجسته قشقایی :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» کتاب تاریخ گمشده قوم قشقایی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» قوم قشقایی در تاریخ باستانی -2 :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ساختار قدرت در قوم قشقایی باستانی :: ۱۳٩٢/۳/۳
» نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی مردم ایل قشقایی -4 :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» ایران گرایان ترک ستیز :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی قوم قشقایی -3 :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی مردم قشقایی -2 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی قوم قشقایی - 1 :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» برگه عضویت در فرقه دمکرات آذربایجان :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» کتاب ثروت های برباد رفته و مردم از یاد رفته :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نفت در سرزمین قشقایی ها - 4 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» کتاب مدیریت - خروج از بحران :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» کتاب مدیریت ژاپنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» **** پیدایش نفت در سرزمین قشقایی ها - 3 :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» **** رابطه محمد ناصر خان قشقائی با محمد رضا شاه پهلوی: ***** :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» سیاست رژیم پهلوی در استفاده از فرهنگ قشقایی برای نابودی آن :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» نگاهی به زندگی عشایری در ایران -1 :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ایران در آیینه زمان؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» نفت در سرزمین قشقایی ها - 2 :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دختر چوپانی که به مکتب می رفت :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» نام قوم قشقا در مکاتبات مصر باستانی :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» زندگی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» تاریخ فرهنگ و هنر و.. قشقایی در نوشته ها :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» نقدی بر کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» برگی از تاریخ باستانی قوم قشقایی :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» سرزمین قشقا در ساحل جنوبی دریای سیاه :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» بخشی از تاریخ باستانی قشقایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» برگی از تاریخ معاصر ایل قشقایی :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» مروری بر عملکرد اسماعیل خان صولت الدوله ایل خان قشقایی :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» نفت در سرزمین قشقایی ها - 'گچساران :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» اصل جهار ترومن در ایران - بخش نهایی :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» برگی از تاریخ ایل قشقایی :: ۱۳٩۱/٦/٧
» مروری بر تاریخ نفت در سرزمین قشقایی ها - گچساران - 2 :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» کالبد شکافی کودتای 28 مرداد 1332 :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» مشکلات فرهنگی ما ایرانیان :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» پژوهشی در نظام آموزش عشایری - 5 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» کتاب تاریخ گمشده قشقایی :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» نگاهی به زندگی مردم و خان های قشقایی :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» پژوهشی در مدارس عشایری ایران -4 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» == برگی از تاریخ معاصر ایل قشقایی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» *** مراسم جشن تولد ولیعهد قشقایی :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» مروری بر تاریخ نفت در دیار قشقایی ها :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» کتاب تاریخ احتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی :: ۱۳٩۱/٤/٩
» نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران زمین -3 :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» - دولت های همسایه قوم باستانی قشقایی :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» Tent schools in Iran :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» پژوهشی در مدارس عشایری-3 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» برگ هایی از تاریخ معاصر ایل قشقایی :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» ** پژوهشی در نظام آموزش عشایری -2 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» .. نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران زمین - 2 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» زندگی نامه من :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» دولت‌ها (اقوام) هم‌مرز و هم‌دوره با قشقایی‌های باستانی -4 :: ۱۳٩۱/٢/٩
» ** تاریخ باستان قوم قشقایی -3 :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» *** پژوهشی در نظام آموزش عشایری - 1 :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بهمن بیگی: پاداش من از ایل سکینه است :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» سایت مدیریت بهتر :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» آشنایی با تشکیلات و سازمان مدیریت در ایل قشقایی :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» نگاهی به قیام عشایر کوهمره سرخی و قشقایی در فارس :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» تاریخ باستانی قوم قشقایی - 2 :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» ملکی بی بی قشقایی - خان دختی که نویسنده بود :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» عید نورو در میان مردم قشقایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» سال نو بر همه خچسته باد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» ساخت آرمگاه ماذون شاعر قشقایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» تاریخ باستانی قوم قشقایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/۱٢/٩