دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

عناوین مطالب وبلاگ "دنیای قشقایی"

» ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ :: برگی از تاریخ ایل بزرگ قشقایی
» ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ :: برگ هایی از خاطرات امیر عباس هویدا نخست وزیر دوره شاهنشاهی
» ۱۳٩٥/٩/۱٠ :: طرح اختلاف قوام الملک و صولت الدوله قشقایی در مجلس اول
» ۱۳٩٥/٩/٩ :: اقدامات محمد کریم خان کشکولی در اختلافات صولت الدوله و برادرانش
» ۱۳٩٥/۸/۱۱ :: شیوه تدریس در مکتب خانه ها
» ۱۳٩٥/٧/٢٩ :: مدیریت به سبک چینی
» ۱۳٩٥/٧/٢٧ :: برگی از کارنامه سران و نمایندگان ایل قشقایی در مجلس شورای ملی ایران
» ۱۳٩٥/٧/٥ :: پژوهشی برای شناخت تاریخ باستانی قوم قشقایی
» ۱۳٩٥/٦/٢٥ :: دستگیری حسین خان دره شوری و سردار اسعد بختیاری
» ۱۳٩٥/٦/۱٠ :: به مناسبت طرح قراردادهای نفت در ایران
» ۱۳٩٥/٦/۱٠ :: درس هایی از شاهنامه
» ۱۳٩٥/٤/٢۳ :: دفاع سید ضیاء از کودتای 3 اسفند
» ۱۳٩٥/۳/٢٧ :: سکولاریسم چیست و چگونه پدید آمد؟؟
» ۱۳٩٤/۱۱/٤ :: حکومت های ایران پیش از هخامنشایان
» ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ :: نقش سید ضیاءالدین طباطبائی در جامعه سیاسی ایران
» ۱۳٩٤/٩/۳ :: برگ هایی از تاریخ باستانی قوم قشقایی
» ۱۳٩٤/۸/٧ :: سرزمین قشقا در دوره باستانی در کنار دریای سیاه
» ۱۳٩٤/٧/۱٢ :: مروری بر تاریخ شناسنامه در ایران
» ۱۳٩٤/٥/٢٧ :: زندگی فرو دستان قشقایی
» ۱۳٩٤/٥/٢٤ :: صولت الدوله و فتح تهران در دوران مشروطه
» ۱۳٩٤/٥/٢٤ :: زندگی در ایل- حقیقتی دردآور
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: نقش خسرو قشقایی در راه اندازی قیام سی تیرماه
» ۱۳٩٤/٤/٢٠ :: گفت‌وگو با پروین بهمنی پژوهشگر موسیقی قشقایی: موسیقی نواحی از فرهنگ ایران مرزبان
» ۱۳٩٤/٤/٢٠ :: ایل بیگی قشقایی در دوران کریم خان زند
» ۱۳٩٤/۳/٢۳ :: عشایر در دوره نظامیان رضا شاه
» ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: برگی از تاریخ ایل قشقایی سال 1278ش
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ :: صولت الدوله و قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ :: پیشینه‌ی زبان قشقایی
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی - مرتضی قلی خان ایل بیگی 4
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی - مرتضی قلی خان ایل بیگی 3
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی مرتضی قلی خان -2
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: برگی از تاریخ ایلخانان قشقایی مرتضی قلی خان
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: قرار داد معروف به کنسرسیوم
» ۱۳٩۳/٩/٢٤ :: برگهایی از تاریخ ایل قشقایی
» ۱۳٩۳/٩/۱۳ :: سندی تاریخی در مورد قوم قشقا و تامقای آن
» ۱۳٩۳/٩/٦ :: علامت پرچم (تامقای) قوم قشقایی
» ۱۳٩۳/۸/٢٢ :: افسانه‌هایی که ایرانی‌ها از استالین ساختند
» ۱۳٩۳/۸/٢٠ :: آزادی مصدق از زندان رضا شاه چگونه صورت گرفت؟
» ۱۳٩۳/۸/٦ :: سید ابراهیم ضیاء،)ضیاء الواعظین ( نماینده ایل }قشقایی{ در مجلس که بود؟
» ۱۳٩۳/٧/٢٦ :: مرد قلم بدست و روشنفکری که صاحب روزنامه ای بود
» ۱۳٩۳/٧/۱۸ :: آمار واقعی شهدای جنگ؛ ۱۹۰ یا ۲۲۰ هزار نفر؟
» ۱۳٩۳/٥/٢٠ :: سهم سه درصدی از قرارداد نفت در سرزمین قشقایی برای ایلخان صولت الدوله؟
» ۱۳٩۳/٤/٧ :: قشقایی ها که بودند؟؟؟ بخش سوم
» ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: قشقایی ها که بودند ؟ بخش دوم - ?Who were the Kashka
» ۱۳٩۳/٢/۸ :: قشقایی ها که بودند؟ WHO WERE THE KAŠKA -1
» ۱۳٩۳/٢/۸ :: تاریخ قشقایی باستانی توهم است یا واقعیت؟
» ۱۳٩۳/۱/۳۱ :: اسناد تاریخی ایل قشقایی
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: چرا دولت در صدد از بین بردن زندگی عشایری است؟
» ۱۳٩٢/۱۱/٩ :: نام ایلخانان و ایل بیگی های قشقایی تا دوره مشروطیت
» ۱۳٩٢/۱۱/۸ :: نگاهی به اسناد تاریخی قوم قشقاییی در آسیای صعیر - 1
» ۱۳٩٢/۱۱/٦ :: انتظاری که از نوشته های ملک منصورخان قشقایی می رود
» ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: قلمرو ییلاق و قشلاق ایل بزرگ قشقائی
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ :: داستان دشتی در کتاب بخاری من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی
» ۱۳٩٢/٩/۱٧ :: زبان ترکی در روزگار شاهان صفویان
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: نامه هایی از دکتر مصدق به خانواده قشقایی
» ۱۳٩٢/٩/۳ :: ساخت جاده تهران - شمال ایران
» ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: برگ سیاهی از تاریخ اسکان عشایر در دوران رضاشاه
» ۱۳٩٢/۸/۱٢ :: خانزاده کمونیست قشقایی و سفرش به کشور چین
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از جنگ جهانی دوم
» ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: مروری بر خاستگاه اولیه ترکان -2
» ۱۳٩٢/٧/٥ :: مروری بر خاستگاه اولیه ترکان - 1
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: آشنایی با یک پژوهشگر برجسته قشقایی
» ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: کتاب تاریخ گمشده قوم قشقایی
» ۱۳٩٢/۳/۱٧ :: قوم قشقایی در تاریخ باستانی -2
» ۱۳٩٢/۳/۳ :: ساختار قدرت در قوم قشقایی باستانی
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی مردم ایل قشقایی -4
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ایران گرایان ترک ستیز
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی قوم قشقایی -3
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ :: نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی مردم قشقایی -2
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: نگاهی گذرا به تاریخ و زندگی قوم قشقایی - 1
» ۱۳٩۱/۱۱/٧ :: برگه عضویت در فرقه دمکرات آذربایجان
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: کتاب ثروت های برباد رفته و مردم از یاد رفته
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: نفت در سرزمین قشقایی ها - 4
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: کتاب مدیریت - خروج از بحران
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: کتاب مدیریت ژاپنی
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: **** پیدایش نفت در سرزمین قشقایی ها - 3
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: **** رابطه محمد ناصر خان قشقائی با محمد رضا شاه پهلوی: *****
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: سیاست رژیم پهلوی در استفاده از فرهنگ قشقایی برای نابودی آن
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: نگاهی به زندگی عشایری در ایران -1
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: ایران در آیینه زمان؟؟؟
» ۱۳٩۱/٩/٧ :: نفت در سرزمین قشقایی ها - 2
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: دختر چوپانی که به مکتب می رفت
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: نام قوم قشقا در مکاتبات مصر باستانی
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: زندگی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: تاریخ فرهنگ و هنر و.. قشقایی در نوشته ها
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: نقدی بر کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: برگی از تاریخ باستانی قوم قشقایی
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: سرزمین قشقا در ساحل جنوبی دریای سیاه
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: بخشی از تاریخ باستانی قشقایی
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: برگی از تاریخ معاصر ایل قشقایی
» ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: مروری بر عملکرد اسماعیل خان صولت الدوله ایل خان قشقایی
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: نفت در سرزمین قشقایی ها - 'گچساران
» ۱۳٩۱/٦/۱۱ :: اصل جهار ترومن در ایران - بخش نهایی
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: برگی از تاریخ ایل قشقایی
» ۱۳٩۱/٥/٢٩ :: مروری بر تاریخ نفت در سرزمین قشقایی ها - گچساران - 2
» ۱۳٩۱/٥/٢٩ :: کالبد شکافی کودتای 28 مرداد 1332
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: مشکلات فرهنگی ما ایرانیان
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: پژوهشی در نظام آموزش عشایری - 5
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: کتاب تاریخ گمشده قشقایی
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: نگاهی به زندگی مردم و خان های قشقایی
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: پژوهشی در مدارس عشایری ایران -4
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: == برگی از تاریخ معاصر ایل قشقایی
» ۱۳٩۱/٤/٢٢ :: *** مراسم جشن تولد ولیعهد قشقایی
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: مروری بر تاریخ نفت در دیار قشقایی ها
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: کتاب تاریخ احتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی
» ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران زمین -3
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: - دولت های همسایه قوم باستانی قشقایی
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: Tent schools in Iran
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: پژوهشی در مدارس عشایری-3
» ۱۳٩۱/٢/٢٧ :: برگ هایی از تاریخ معاصر ایل قشقایی
» ۱۳٩۱/٢/٢٧ :: ** پژوهشی در نظام آموزش عشایری -2
» ۱۳٩۱/٢/٢٠ :: .. نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران زمین - 2
» ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: زندگی نامه من
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: دولت‌ها (اقوام) هم‌مرز و هم‌دوره با قشقایی‌های باستانی -4
» ۱۳٩۱/۱/۳۱ :: ** تاریخ باستان قوم قشقایی -3
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: *** پژوهشی در نظام آموزش عشایری - 1
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: بهمن بیگی: پاداش من از ایل سکینه است
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: سایت مدیریت بهتر
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: آشنایی با تشکیلات و سازمان مدیریت در ایل قشقایی
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: نگاهی به قیام عشایر کوهمره سرخی و قشقایی در فارس
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: تاریخ باستانی قوم قشقایی - 2
» ۱۳٩۱/۱/۱٠ :: ملکی بی بی قشقایی - خان دختی که نویسنده بود
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: عید نورو در میان مردم قشقایی
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: سال نو بر همه خچسته باد
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ساخت آرمگاه ماذون شاعر قشقایی
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: نگاهی به پیشینه ایل قشقایی در تاریخ ایران
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: تاریخ باستانی قوم قشقایی
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید