دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

موسیقی قشقایی
  • http://www.aparat.com/v/1u9PB
http://www.aparat.com/v/BxOG8
http://www.aparat.com/v/VOvba
http://www.aparat.com/v/xT3qi
https://www.youtube.com/watch?v=Sn7LrYMoCYU