دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

سندی تاریخی در مورد قوم قشقا و تامقای آن
ساعت ٥:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۳   کلمات کلیدی: آرم و علامت پرچم قشقایی ،قوم قشقا در اغوز ،ایل بیات ،ترکان اغوز قرقیز

نوشته زیر توسط کاراتاو از دانشگاه قرقیز اتالاک به رشته تحریر در آمده است. در این نوشته با تکیه بر تقسیم اقوام مختلف ترک زبان بین مناطق مختلف و قبایل گوناگون از جمله اُغوز - قرقیز و آلان ها در مورد قوم قشقا می نویسد:

......در رابطه با ترکان شرقی، شعبه ای از ترکان اولیه کاگانیتها: بایان ها/بایندرها، که یکی از بازمانده های قبایلی بودند که دولت ها اولیه را در منطقه هانیش تشکیل دادند و اینان از طوایف وابسته به قبیله (قشقا) در قرقیزستان بودند و نوعی همبستگی با بچن ها/باجانخ ها داشته و ارتباط نسبی نیز با کنگرها داشتند.

در نوشته نام بسیاری از طوایف و اقوام ترک که در قرقیز و اغوز حضور داشته اند نام برده شده و آرم و نشان آن ها را ذکر کرده است که بیشتر آن ها در ایل قشقایی و در میان ترکان ایران شناخته شده اند.