دوستان عزیر فهرستی از  60 کتاب ، مقالات مختلفی که در مورد قشقایی نوشته شده است در یک صفحه این تارنما جای داده شده است. دوستان می توانند برای دیدن آن ها به اینجا لینک کنند:

http://ghashghaieworld.persianblog.ir/page/2

و با کنترل و کلیک روی آن ها به سایت منبع این نوشته ها وصل شوید و یا

و برای خواندن  نوشته های انتخابی به سایت زیر مراجعه نمایند

http://www.noormags.com/view/fa/default