Photo: "Azərbaycan Demoĸrat Firqəsi'nin Xəmsə Vilâyət Кomîtəsi" (Dərxâst Vərəqəsi) [1946]
Şəhər: "ZƏNCAN"...

Nüktələr:
1. "Zəngan" mərkəzli Xəmsə, Azərbaycan'ıŋ bir vilâyəti;
2. Dilimiziŋ adı isə "TÜRKCƏ" (Türkî) deyə qeyd edilmişdir.
(— "Hansı dillərdə oxuyub-yazmaq və danışmaq bilirsənʔ 
— Türkî və Farsî və Ərəbî")

İlay: 20/04/[13]25 = 11.07.1946