دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

نام ایلخانان و ایل بیگی های قشقایی تا دوره مشروطیت
ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٩   کلمات کلیدی: ایلخان قشقایی ،ایل بیگی قشقایی ،مجمدعلی خان قشقایی ،جانی خان قشقایی

جدول زیر نام ایلخانان و ایل بیگی های قشقایی را از دوره نادرشاه تا مشروطیت نشان می دهد. برای تکمیل آن پیشنهاد دهید و اشتباهات را تذکر دهید ممنون