آزادی مصدق از زندان رضا شاه چگونه صورت گرفت؟

رفتند حضور پدر تاج‌دارشان و از من توسط فرمودند شاه امر کردند که یک قدرى تأمل بکنید و بالأخره بعد از بیست روز دستور دادند که مرا از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأمورین شهربانى باشم موقع تشرف به پیشگاه اعلیحضرت عرض کردم من این خوبى را تا عمر دارم فراموش نمی‌کنم (احسنت) و تا عمر دارم کمر خدمت ذات ملوکانه را بسته‌ام اکنون که شرفیاب شده‌ام دو استدعا دارم فرمودند بگویید عرض کردم یکى این است که اعلیحضرت حساب خودتان را با حساب شاه فقید یکى نکنید و الا ورشکست می‌شوید فرمودند چرا ورشکست می‌شوم؟ گفتم براى این که اعلیحضرت فقید یک عملى در این مملکت کرده‌اند که دشمن زیاد دارند اگر شما فرمودید که هر کس با شاه مخالف بود یا شاه با او مخالف بود من هم با او مخالف هستم درست نمی‌شود الملک عقیم شاه باید بفرمایند در راه مملکت در راه وطن نه پدر دارم و نه مادر نه خواهر دارم نه برادر من شاه مملکتم اگر این طور فرمودند یک عظمت و یک جلالتى پیدا مى‌کنید که شهره آفاق شوند که پدر شاه هم باستصواب جلالت شاه جلالت پیدا می‌کند ولى اگر این کار را نکنند این را صلاح خانواده سلطنت نمی‌دانم دوم این که در امور دولتى دخالت نفرمایند به جهت این که پادشاه مشروطه آن کسى است که هیچ کس با او مخالف نباشد و همه مردم با شاه موافق باشند وقتی که شاه تشریف بردند در هیئت وزرا و فرمودند که این شخص باید استاندار باشد ۹ نفر دیگری که داوطلب استاندارى هستند با شاه مخالف می‌شوند وقتی که شاه فرمودند یک نفر باید وکیل بشود ۱۳۵ نفر دیگر هم همین انتظار را دارند و اگر شاه نفرمود با شاه مخالف می‌شوند بنابراین دخالت اعلیحضرت در امور مملکت به هیچ وجه به صلاح شاه و مملکت نیست.

ممالک مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلى تقلید کند که انگلستان است اگر کسى دید که پادشاه انگلستان در یکى از این امور دخالت بکند اعلیحضرت هم بفرمایند بى‌ضرر است.

عظمت و جلالت انگلیس به این است که شاه در این قبیل امور دخالت نمی‌کند و یک رجال بزرگى آنجا هست که مملکت را به این صورت در آورده‌اند. شاید خیال نمود که در انگلستان فقط یک چرچیل و یا یک اتلى است.

عظمت و پیشرفت سیاست بین‌المللى انگلیس مرهون رجال بی‌شماری‌ است که دارد.

مملکتى که رجال نداردهیچ چیزندارد مخالفت من با دیکتاتورى این بود که از خصائص دیکتاتورى یکى این است که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشدآنهایى که عقیده به این رژیم دارند باید فکر کنند که بعد از دیکتاتور کار مملکت چه می‌شود.

(نطق مصدق در جلسه بیست هفتم دوره شانزده مجلس شورای ملی)

/ 0 نظر / 62 بازدید