عشایر در دوره نظامیان رضا شاه

آقایان: وحدت ملى باید در سایه عدالت و قانون ایجاد و تأمین شود. براى ایجاد وحدت براى تشویق معدودى که در این عصر وحشت با کمال شرافت و بى‌طمعى انجام وظیفه کرده‌اند و براى ارشاد و دلالت خدمت‌گذاران آینده که با دل گرم و امیدوار به آنها تأسى کنند و براى تسلیت دل‌هایى که از حکومت و قانون و عدالت و جامعه رمیده است گناهکاران را تسلیم دادگاه و حقوق ملت را از آنها دریافت کنید. آقاى سپهبد امیر احمدى که از افسران لایق و فدا‌کارند و امروز به خدمت وزارت کشور گماشته شده‌اند و شخصاً لیاقت ایشان را در خدمت به امنیت کشور دیده و شناخته‌ایم به خوبى می‌دانند که امروز آوازه عدل و داد بیش از صداى غرش توپ و خمپاره تأثیر دارد. پس باید کارى کرد که کافه طبقات مردم به عدل و داد و حکومت امیدوار کردند. امروز تأمین خواربار و امنیت مهم‌ترین موضوعى است که فکر دولت را به خود مشغول داشته و بنده بر طبق ادله و براهینى که در دست دارم به دولت اطمینان می‌دهم که اگر مأمورین متعدى سابق را تعقیب و مجازات کنند نخست امنیت و سپس خواربار تأمین می‌شود و اگر در این امر قصورى رود خطر قحط و غلا روز به روز شدید‌تر خواهد شد. مملکت تنها طهران نیست که نانش را تأمین کرده‌ایم و دولت البته می‌داند که در بیشتر نواحى مملکت بلاى قحط و غلا بالا گرفته و حیات جامعه را تهدید می‌کند. این قحط و غلا را باید جدیت همین مردم در کار و پیشه مرتفع سازد و کسانى که کشندگان پدر و برادر و غارت‌کنندگان اموال خود را سالم مى‌بینند ممکن نیست که با دل شاد و امیدوار به خدمت مملکت آماده و مهیا شوند. گناهکاران شهربانى مگر همین دو سه نفر بودند که زندانى شدند؟ مگر پاسیار دو نیرومند کشنده جوان دانشمند بی‌گناهى مانند خان بابا اسعد متهم به چندین جنایت دیگر نیست که با کمال آزادى و بى‌ترسى راه می‌رود و بدبختانه می‌شنوم او را برخلاف عدل و انصاف از مقاماتى به او حمایت می‌شود و به عنوان تفتیش،، آرى تفتیش از مردم (بیچاره مردم!) او را به خوزستان فرستاده‌اند خان بابا اسعد را همه مى‌شناسیم که پسر مرحوم سردار اسعد بزرگ پدید آورنده اساس مشروطیت و حافظ همین مجلس شوراى ملى و خادم راه آزادى و استقلال مملکت بوده. سردار اسعد را تاریخ این کشور به نام مجاهد بزرگ آزادى معرفى کرده و کسى بود که جنازه‌اش را می‌خواستند در مجلس دفن کنند تا از خدماتش قدردانى شده باشد. پسرهاى این مرد بزرگ هر کدام به نوبت و سهم خود خدماتى به این مملکت کردند یکى از آنها شادروان جعفر قلى سردار اسعد وزیر جنگ اسبق بود که همین مجلس شوراى ملى در سخت‌ترین بحران‌هایى که براى کشور در استبداد صغیر پیش آمده بود از خدمات بزرگ او تقدیر و تمجید کرد. این شخص را به طوری که می‌دانیم برخلاف نصر صریح قانون اساسى به زندان افکندند و به فجیع‌ترین وضعى کشتند و خانواده‌اش را به روز سیاه نشاندند و از هستى ساقط شده‌اند. من به نام حقوقی که سردار اسعد بزرگ به مملکت و به همین مجلس شوراى ملى دارد از پیشگاه مبارک دولت استدعا می‌کنم که متهمین به قتل فرزندان او مخصوصاً مرحوم جعفر قلى اسعد وزیر جنگ اسبق را تعقیب و مجازات و خسارت‌هاى وارد به بازمارگان او را اندازه امکان تلافى و جبران کنند

.رئیس- اینها جزء برنامه است آقا؟ چرا وقت مردم را تلف می کنید

/ 0 نظر / 63 بازدید