۱-اسناد وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با سران ایل قشقایی در سالهای ۱۹۵۲-۵۴

 

 

سند شماره 34. یادداشت مکالمه ی شماره 1

واشنگتن، 25 ژوئن 1951.( تاریخ - 4 تیرماه 1330 )

موضوع ورود  محمد حسین و خسرو قشقایی  به نیویورک:

شرکت کنندگان در نشست بحث و گفتگو: آقای جرالد دوهرGerald Dooher وآقای ووگان C. Vaughan فرگوسن جونیور.

-  آقای دوهر از نیویورک تلفنی با من تماس گرفت تا مرا در جریان گفتگوهایی که در یک دعوت ناهاری که با برادران قشقایی داشته است قرار دهد. برادران قشقایی امروز وارد نیویورک شده بودند. وی گفت که دلیل سفر آنان در رابطه با وضع حمل خانم محمد حسین قشقایی است. خانم محمد حسین قشقایی در، انتظار  فرزند دیگری در آینده ای نزدیک است و خانواده قشقائی  انتظار دارند که این نورسیده  یک شهروند آمریکایی به دنیا بیاید.

با این حال، هدف واقعی این دیدار، برقراری نوعی ارتباط با دولت ایالات متحده است که در سایه آن طایفه قشقایی بتوانند به ایجاد یک "ثبات" در ایران کمک نمایند.

=================================================

/ 0 نظر / 122 بازدید