== برگی از تاریخ معاصر ایل قشقایی

سند شماره ( 16)

طبقه بندی گزارش : سرّی  هشدار  شامل منابع و شیوه های اطلاعاتی است  غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار  پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده.

منبع : یکی از اعضای ایل قشقایی است که مورد اعتماد یکی از رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان عالیرتبه ای در دولت ایران دارد می باشد. قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است.

کشور : ایران

موضوع : فعالیت تشکیلات نظامی و سیاسی ایل قشقایی (تاریخ خبر: اواسط شهریور 1358)

1-      به گفته رئیس ایل قشقایی خسرو قشقایی ٬ این ایل و متحدانش در فارس و استانهای مجاور مجموعاً 20000 سلاح سبک در اختیار دارند. این سلاحها تقریباً فقط از نوع تسلیحات انفرادی می باشند ٬ هرچند که چند خمپاره و مسلسل سبک نیز در این میان یافت می شود (توضیح حوزه فعالیت: احتمالاً در تعداد سلاحهای سبک مبالغه شده است. برای داشتن اخبار قبلی از همین منبع در باره فعالیت فعالیت - NIT 10/ و 658 TDFIRDB 315  / (ایل  قشقایی مراجعه کنید به (گزارش 79  1227)

تشکیلاتی برای تسهیل استفاده از این قوا بخوبی پیش رفته است و خسرو قشقایی معتقد است که می تواند ظرف سه روز تا 20000 نفر از افراد قشقایی و قبایل متحد را به تهران انتقال دهد. سازماندهی جوانب تدارکاتی و ترابری چنین انتقالی به این بهانه اعمال می شود که ایل قشقایی شاید ناچار شود در مقابل یک خطر برای آیت الله روح الله خمینی عکس العمل نشان دهد. درواقع ٬(ایل)قشقایی می خواهد آماده باشد تا هنگامی که مناسب بود برای سرنگونی خمینی قوای نظامی در اختیار گذارد.

2-        برنامه سیاسی نیروهای قشقایی وفادار به خسرو قشقایی خواهان همبستگی رابطه ای خود در ارتش ایران است ٬ آنها همچنین به دنبال برقراری اتحادی با سیاستمداران دنیوی ( غیر دینی) مثل گروه جوان جبهه ملی می باشند ( توضیح منبع: خسرو قشقایی بسیار تحت تاثیر سید جوادی است و فلسفه سیاسی وی را منطبق با منافع افراد قبایل و ملت ایرا ن می داند..... رژیمی را در نظر خود دارد که در خط مشی ٬ مشابه رژیم نخست وزیر.... مصدق باشد.) نخست وزیر سابق.... بختیاراخیراًاقدام به تماس با .......کرده است.... فکر می کند که صلاح نیست بابختیار........

 

3-      توضیح حوزه فعالیت: منبع یکی ازحامیان خسروقشقایی است. برای ما امکان نبوده که صحت... وی را مبنی بر اینکه عملاً تمام ایل قشقایی به خسرو وفا دارند را تأیید کنیم .

NIT -...: 4 به دست آمده در: ایران ٬ تهران ( 14 شهریور 1358 ) شماره گزارش از حوزه فعالیت

5 - انتشار از حوزه فعالیت: سفارتخانه تهران (فقط برای کاردار) فرستاده شد به امان ٬ بیروت ٬ قاهره ٬ اسلام آباد ٬ جده ٬ کراچی ٬ کویت ٬ تلآویو ٬ (فقط رؤسای هیئتهای نمایندگی) طبقه بندی گزارش سری  هشدار  شامل منابع و شیوه های اطلاعاتی است  غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار  پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده تا تاریخ شهریور 78 در بایگانی ضبط شود. طبقه بندی توسط مأمور گزارشگر ثبت شده. تمام اجزاء گزارش حاوی طبقه بندی و قیود کل سند می باشند.[1]

 


[1] - اسناد لانه جاسوسی آمریکا ص 375

/ 1 نظر / 39 بازدید
افشار

سلام. کوچ قشقایی ها به ییلاق سمیرم در گذر تاریخ و نگاهی به کتاب نبرد سمیرم ؛نوشتۀ کاوه بیات ................................. ممنون می شوم که از نقد و نظر ارزشمند خویش دریغ نمی فرمائید.[گل]