برگی از تاریخ ایل قشقایی

صولت الدوله قشقایی، در چند دوره قانون گذاری، به نمایندگی از ایل قشقایی در مجلس شورای ملی حضور داشتند.در آن ایام طبق قانون انتخابات مجلس، هر یک از ایل ها بزرگ حق داشتند که نماینده ای به مجلس بفرستند. بعدا که رضا شاه ایلات را سرکوب کرد و ایلخانی گری را بر انداخت،این حق از عشایر گرفته شد و تاکنون هم ادامه دارد. از حضور او در مجلس سابقه ای پیدا کرده ام که در این جا برایتان درج می کنم. این نوشته از؛ مذاکرات مجلس شورای ملی - دوره: ۵ - جلسه: ۲۳۰ - صفحه: ۸ برگزیده شده است:

 • رئیس- پیشنهاد اقای قشقائی( به این مضمون خوانده شد):بنده پیشنهاد میکنم ماهی ۵۰ تومان برای میرزا صادق خان معین شود.
 • رئیس آقای قشقائی( اجازه)
 • قشقائی ـ بنده با اینکه در دستور جزء مخالفان اسمم را یادداشت کرده بودم و اجازه هم خواسته بودم ولی موقع نشد که عرض بکنم از این جهت این پیشنهاد را تقدیم کردم، که بتوانم عرایض خودم را عرض کنم . در اینجا سی و نه سال برای اجلال الملک سابق سابقه خدمت معین کرده است و یک سال از این مدت را می نویسد به سمت ایلخانی گری قشقایی بوده است خواستم عرض کنم که با مرحوم ناظم الدوله در شیراز بودند ولی ایلخانی قشقایی نبوده .
 • آقا سید عبدالحسین صدر – خیر خیر بودند .
 • قشقایی – خیر نبودند . آقا سید یعقوب – بودند فراموش کرده اید .
 • رئیس – بسیار خوب بودند یا نبودند . راجع به پیشنهادتان صحبت بفرمایید .
 • قشقایی – مقصود بنده همین بود که پنچاه تومان برایشان معین شود .
 • رئیس – آقای آقا سید یعقوب . (اجازه)
 • آقا سید یعقوب – بنده خیلی متأسفم از آقای شیروانی که یک نفر عنصر فعال و هم عقیده در این مسائل هستیم که حقیقت تاریخ زندگانی این سید محترم برایشان مخفی است . بنده استدعا میکنم ایشان رجوع بفرمایند به روز نامه های دوره دوم مجلس ببینید چه صدماتی به این شخص محترم وارد آمده است .

روس ها خانه اش را چاپیدند تبعیدش کردند و بالاخره هزار بد بختی به سرش وارد آوردند و بنده اسمش را نمیدانستم و آنوقت لقبش را میگفتند « اجلال الملک » واین شخص برای مشروطیت در مقابل هزار نوع زحمت و مشقت و ایستادگی کرد .

بنده تصور میکنم آقای شیروانی که یک نفر وکیل مبرز حقوقدانی هستند و اگر به تاریخچه زندگانی این شخص مراجعه می فرمودند هیچ وقت این فرمایشات را نمی فرمودند. اما راجع به فرمایش آقای قشقایی عرض میکنم که اگر نظرشان باشد بعد از گرفتن حاج نصر الله خان نظام الدوله همین اجلال الملک را مأمور ایل قشقایی کردند رجوع کنید ببینید .

بنده وکیل شیراز هستم و کاملا اطلاع دارم وخود آقای شیروانی هم که با بنده در این قبیل مسائل موافق هستند گمان میکنم تصدیق بفرمایند که اگر ما با مشروطه طلب ها موافقت و همراهی نکنیم آنوفت به کلی مشروطه از بین میرود دیگر کسی پیدا نمیشود که برای حفظ مشروطیت خدمتی بنماید پس بنابر این بگذارید این روح مشروطه خواهی همیشه باقی باشد .

 • رئیس- عقیده مخبر کمیسیون چیست ؟
 • قشقایی – بنده پیشنهاد خودم را پس می گیرم .

 

/ 0 نظر / 42 بازدید