قدیمی ترین کتاب های مدیریتی جهان

در ردیابی سابقه مدیریت مانند بسیاری از موضوع های تاریخی مشکلاتی وجود دارد. برخی بر این (تعریف) به عنوان یک پدیده جدید در دوران جدید مدرنیته با آن برخورد می کنند و بر این باور هستند که این مفهوم مدیریت نمی تواند سابقه تاریخی داشته باشد. . پاره ای آن را مرتبط با امر تجارت می دانند و سابقه آن را به سومری ها و سازندگان اهرام باستانی مصر نسبت می دهند.، با این حال نوشته هایی از دوران باستان در دست است که در آن ها به مدیریت و شیوه اجرایی آن اشاره شده است. در حالی که مدیریت برای هزاران سال در جهان کاربرد داشته است و نویسندگان مختلف در دوران دور تاریخ نوشته هایی را بر جای گذاشته اند که در ایجاد و شکل گیری مدیریت ها نوین نقش داشته است. از جمله آنان می توان به نوشته های زیر اشاره کرد:. 1. کتاب چینی Sun Tzu's The Art of War این کتاب توسط یک ژنرال چینی به نام Sun Tzu's به نام هنر جنگ در شش قرن پیش از میلاد نوشته شده است. کتاب هنر جنگ یک راهبرد جنگی را شرح می دهد . در این نوشته هنر جنگ ، استراتژی هایی برای امور نظامی توصیه شده است که برای اهداف مدیریتی ، آگاهی و اقدام در نقاط قوت و ضعف یک مدیر در سازمان خودی و هم چنین شناخت دشمن به کار برده شوند. 2- کتاب Arthashastra Chanakya اَرته‌شاسترَه به نادرست (آرتاشاسترا هم نوشته شده) یک رساله هندی باستان است با موضوع حکومتداری، سیاست اقتصادی، و راهبرد نظامی که به زبان سانسکریت نوشته شده‌است. این کتاب برای قرن ها گمشده بود و تنها یک نسخه از آن در سال 1904 میلادی در هندوستان به دست آمد.تاریخ این نسخه از نوشته به سال 250 پیش از میلاد می رسد.که قرن ها پس از درگذشت نویسنده کتاب کائوتیلیا می باشد. ولی بخش اعظم کتاب شامل افکار و اندیشه های وی میباشد. این کتاب حاوی اطلاعات دقیق در مورد موضوعات خاص که مربوط به اداره حکومت توسط حاکمانی است که مایل به اجرای یک دولت موثر و مفید هستند می باشد. شیوه های دیپلماسی و جنگ (از جمله تاکتیک های نظامی) دو بخشی است که در آن به جزییات امر پرداخته شده است و شامل نظریه ها و پیشنهادات در مورد بسیاری از این جزییات است. از جمله شامل توصیه های در رابطه با قوانین لازم ، زندان ها، مالیات، آبیاری، کشاورزی، معدن، استحکامات، ضرب سکه، تولید، تجارت، دولت، دیپلماسی، و امورجاسوسی است. کتاب Kautilya نشاندهنده یک برنامه روزانه تفصیلی برای سازمان دهی فعالیت های یک حاکم است. با توجه به نظر او، وظایف یک حاکم باید به شرح زیر سازماندهی شود: • :90 دقیقه، در طلوع آقتاب، حاکم باید از طریق گزارش های مختلف (درآمد، نظامی، و غیره) به امور آگاهی یابد. • در 90 دقیقه دوم، زمان برای دیدار و گفتار با مخاطبان عمومی است. • در 90 دقیقه سوم: برای صبحانه و برخی از زمان شخصی (حمام، مطالعه، و غیره) اختصاص داده شود. • در 90 دقیقه چهارم .برای ملاقات با وزرا و امور دولتی صرف شود. • در پنجمین 90 دقیقه. برای امور اداری و مکاتبات. • در 90 دقیقه ششم اختصاص برای ناهار . ..Kautilya در ادامه وی به برنامه های سنگین و خسته کننده ای می پردازد که در نهایت شاه تقریبا چهار ساعت و نیم به خواب و استراحت وقت خواهد داست و سایر اوقات وی تقریبا به طور کامل در حال اجرا ی امور پادشاهی درگیر شده است. کتاب ارته‌شاستره به ۱۵ گفتار بخش می‌گردد: 1. در باب انضباط 2. وظایف سرپرستان دولتی 3. در باب قانون 4. برطرف نمودن خارها 5. رفتار درباریان 6. منشأ ممالک خودگردان 7. پایان سیاست شش‌گانه 8. در باب پلیدی‌ها و مصایب 9. اعمال مهاجمان 10. در پیوند با جنگ 11. خط مشی بنگاه‌ها 12. در باب دشمنان قدار 13. تدابیر برای تسخیر دژها 14. شیوه‌های پنهان 15. طرح‌ریزی یک رساله در این کتاب وضعیت مدیریت امپراتور، اقتصاد و خانواده وی مشروحا سخن گفته شده است. کار و نوشته این نویسنده مشابهت زیادی با آثار بعدی ماکیاولی دارد.

/ 0 نظر / 102 بازدید