صولت الدوله و فتح تهران در دوران مشروطه

گزارش سفارت انگلیس در مورد عدم همکاری صولت الدوله با بختیاری ها در مورد فتح تهران

گزارش سفارت انگلیس به وزارت امورخارجه  تلگراف شماره 111در تاریخ  25 فوریه 1909(7 اسفندا 1287 ش = 4 صفر 1327 ق)   حاکی است که:« از قرار مسموع صمصام السلطنه(بختیاری) با صولت الدوله در شیراز مشغول مذاکره بوده ولی تا بحال جنبشی از طرف صولت الدوله مشهود نگردیده. »[1]

یک ماه بعد از این مذاکرات سفارت گزارشی به شرح زیر در مورد نارضایتی بختیاری ها از عدم همکاری صولت الدوله   با آن ها ارسال کرده است: «تلگزاف نمره – 174 مکتوب سر جرج بارکلی به سر ادوارد گری (واصله در 13 آوریل) از طهران 25 مارس 1909( 5 فروردین 1288 – 3 ربیع  الاول 1327)- «ضمنا  بختیاری ها تلگراف سختی به صولت الدوله مخابره کرده و او را توبیخ نموده بودند که با وجود آنهمه مواعیدی که نموده هیچ اقدامی نمی کند. از طرف دیگر ظاهرا به تحقیق{= تحقق} پیوسته که قوامی ها در صدد طرح قرار دادی با صمصام السلطنه هستند و فی الجمله موفقیتی هم حاصل نموده اند و در همچه صورتی  صولت الدوله ممکن است دریابد که بواسطه اهمال موقع را از دست داده است.»[2]

 نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب و نیروهای مجاهدین از شمال راهی تهران گردیدند و با هماهنگی‌هایی که با هم داشتند، در بادامک به هم رسیده و در تاریخ14 جمادی الثانی1327 ق =۲۲ تیر۱۲۸۸ش وارد تهران شدند.در این باره خبرنگار تایمز می‌نویسد:حرکت ناگهانی آنان بسی زیرکانه و به‌نحو درخشانی انجامید، بدون انداختن تیری توانستند رخنه به شهر نمایند.

... پس از درگیری‌های پراکنده، شهر به تصرف مجاهدین درآمد؛ و در روز جمعه ۲۵ تیر۱۲۸۸ (۱۶ ژوئیه۱۹۰۹ میلادی) داستان جنگ پایانیافت و در ساعت ۸:۳۰ صبح شاه با پانصد تن از سربازان و بستگان و سران و مرتجعین به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد.    


[1] بشیری احمد کتاب آبی ص 432

[2] بشیری احمد همان ص ص 472 

/ 4 نظر / 70 بازدید
نیلوفر

ایشاالله سایتتون همیشه پابرجا باشه.[گل]

نیلوفر

ایشاالله سایتتون همیشه پابرجا باشه.[گل]

نیلوفر

ایشاالله سایتتون همیشه پابرجا باشه.[گل]

نیلوفر

ایشاالله سایتتون همیشه پابرجا باشه.[گل]